Vứt súng đi, còn nói làm gì nữa! Thấy Ngân Nguyễn bị trói hai chân và đầu gối, lập tức có người xông lên, đẩy Ngân Nguyễn xuống đất, nhanh chóng vặn hai cánh tay của Ngân Nguyễn ra sau, dùng dây trói hai cánh tay của Ngân Nguyễn ra sau lưng, Bai Yun cũng vậy. Ba tên côn đồ trói Ngân Nguyễn xuống đất vừa rồi chính là những kẻ đã trói Ngân Nguyễn xuống đất, bây giờ bọn chúng có thể bắt trói Ngân Nguyễn, chúng đương nhiên sẽ báo lại cho cô cảnh sát xinh đẹp này gấp đôi những khổ cực mà Ngân Nguyễn phải chịu .Anh biết mà không cần hỏi. Ngân Nguyễn cảm thấy cánh tay của mình sắp bị bọn họ vặn ra, nhưng cô cắn chặt răng không nói gì. Ba tên côn đồ trói tay Ngân Nguyễn và muốn làm tổn thương nữ cảnh sát xinh đẹp này,