Cô ấy trong vô tình cong đuôi lại nhưng chỉ trong vài giây, sau đó cô ấy ấn vào chân tôi và ngón tay của cô ấy trên âm vật của cô ấy mà không chống cự, tôi bắt đầu chơi với hai ngón tay của mình. Ngoài ra, tôi thâm nhập vào âm đạo của cô ấy, ngón tay của tôi tự do, ở đó tôi nghĩ rằng tôi chắc chắn đã vượt qua sự kháng cự nhỏ đã được đưa ra cho đến thời điểm đó và cơn cực khoái đầu tiên của cô ấy đã xảy ra. Sau vài giây, Cô ấy hồi phục và nói với tôi: Marcelo, điều này thực sự điên rồ, hãy nhìn những gì chúng ta đã làm, nó thực sự điên rồ Nhưng tôi muốn bạn Bạn đã kích thích tôi không giống ai, bây giờ tôi muốn bạn,