và cũng như mọi năm tổ chức cắm trại thường niên, năm nay chúng tôi quyết định mời mẹ chồng đi cùng nên bọn trẻ sẽ ở với dì của chúng, Trong khi cả ba chúng tôi đi cắm trại vào cuối tuần, chúng tôi đã đề xuất ý tưởng với cô ấy và mặc dù lúc đầu cô ấy không đồng ý, chúng tôi đã thuyết phục cô ấy rằng một chuyến đi đến vùng nông thôn sẽ giúp cô ấy thư giãn rất nhiều. Mặc dù trong các chuyến đi của chúng tôi luôn chỉ có vợ chồng tôi, và trên thực tế, chúng tôi đã tận dụng những chuyến đi dạo này để có những buổi ân ái tuyệt vời và dễ chịu, nhưng năm nay sẽ đáng để tôi chịu đựng