tất nhiên là cha có. .. Bạn đã thể hiện điều đẹp nhất trên thế giới… đó có phải là điều tôi đang nghĩ không? Anh không biết em đang nghĩ gì… về những gì đã xảy ra sáng hôm đó… chính xác là như vậy… Anh sẽ nhớ em rất nhiều… nhưng vào ban đêm, em sẽ được an ủi và anh sẽ’ t… chúng ta sẽ xem chúng ta làm gì vào những ngày thăm viếng Con nghĩ sao? Bây giờ cha là cha của con và cha có thể đến gặp con bao nhiêu lần tùy thích. Con có đồng ý không? thông thoáng… Như bạn có thể thấy, đây sẽ là bí mật nhỏ của chúng tôi… Tôi 15 tuổi, tôi là một cậu bé bình thường,