Trong khi đó, mẹ của Carlos hàng ngày tình cảm hơn nhiều so với bình thường. Một buổi chiều thứ bảy, Miguel đến tìm tôi để đi chơi và mẹ tôi chăm sóc anh ấy và nói với anh ấy rằng tôi đang đền tội và tôi sẽ không ra ngoài chơi vì tôi đã cư xử không tốt. Bị nhốt trong phòng, khoảng hai giờ sau, tôi nghe thấy mẹ của Carlos đến nói chuyện với mẹ tôi và tôi đã kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Miguel, là tôi, bạn có thể. Vâng… Miguel, đừng lo, mẹ cháu vừa mới đến đây, và tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ nói chuyện với bạn về những gì đã xảy ra. Bạn đã biết tất cả mọi thứ.