Ngoài ra còn có những thứ khác, như làm chuyện ấy bằng chân, thủ dâm bằng cứt, hoặc những người thích làm chuyện đó với trẻ em. Tôi nghĩ rằng tôi biết một chút về những thứ đó, tất nhiên, trước ngày hôm qua tôi thực sự không biết họ đã làm như thế nào, hehe… Tôi chỉ có một chút nghi ngờ, tôi đã nghe một cái gì đó như “Xuất tinh sớm” Cái quái gì vậy? cái đó? Nó cho tôi một ý tưởng về việc xuất tinh, nhưng “sớm” là một từ mà tôi không biết rõ lắm. Tốt, sớm có nghĩa là “trẻ” hoặc “sớm”. Khi chúng ta nói về xuất tinh sớm, đó là khi một người đàn ông, à… xuất tinh trước khi chuyện tốt bắt đầu,